Małopolski Festiwal Innowacji

Wybierz odpowiedni formularz
i dołącz do Festiwalu

Formularz rejestracyjny na konferencję
„Społeczny wymiar innowacji”
4.06.2018, 9:00-16:00

WEŹ UDZIAŁ

Formularze rejestracyjne na warsztaty
„Przy kawie o innowacjach”
5-7.06.2018

WEŹ UDZIAŁ