Formularz rejestracyjny na konferencję
„Społeczny wymiar innowacji”
4.06.2018, 9:00-16:00

Dziękujemy za rejestrację!
Do zobaczenia na Konferencji.
4.06.2018, 9:00-16:00